Uczniowie, jacy uczęszczają teraz do szkoły, mają w znaczny sposób ułatwione życie. Dlaczego? Ponieważ mają dostęp do świata wirtualnego, gdzie znaleźć można wiele ciekawych informacji. Tak, nie można zapominać o podręcznikach, które są obowiązkowe. Tym bardziej, że z internetu nie można korzystać na lekcjach (oprócz pewnych wyjątków). Co nie oznacza, że po szkole nie można wejść do świata wirtualnego, aby zdobyć nowe informacje. Je zaoferuje Brainly podręczniki (tanio kupisz tutaj). Serwis internetowy, który zapewnia pomoc wszystkim uczniom, na różnych poziomach. Tam też można znaleźć informacje o różnych podręcznikach, a także dodatkowych materiałach edukacyjnych.

Ponad słowami. Język polski. Podręcznik. Część 1. Szkoła średnia. Klasa 1

Obowiązkowa książka w szkole średniej. Publikacja powstała dzięki takim osobowościom, jak Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska. Skupia się ona dookoła starożytności i średniowiecza. Na początku uczniowie zdobywają niezbędne informacje, jakie odnoszą się do danej epoki. Potem zapoznają się z najważniejszymi tekstami literackimi, jakie związane są z danymi epokami. Nie brakuje tutaj również nawiązań, których celem jest udowodnienie, że również wiele tekstów współczesnych ma wspólne elementy ze starszymi epokami.

Myśli i słowa. Język polski. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

Autorkami tej książki są Ewa Nowak i Joanna Gaweł. W pierwszym rozdziale dzieci spotkają się z takimi zagadnieniami, jak obraz poetycki, czy też dostępne środki stylistyczne. Niby młody człowiek powinien już znać odpowiedzi na takie pytanie, jakie będą z tym związane, ale lepiej je powtórzyć – w szczególności, że za całe dziesięć miesięcy czeka ich egzamin końcowy ósmych klas. W kolejnych rozdziałach uczniowie będą dokonywać umiejętnej analizy poszczególnych dzieł literackich, jakie można zaliczyć do kanonu najważniejszych. Książka niezwykle cenna, pomocna w nauce, której nie można omijać – w szczególności, jeżeli jest obowiązkowa.